over ons

Geïnteresseerden en belanghebbenden in gebouw- en installatiesimulatie in Nederland en Vlaanderen zijn verenigd in de belangen- en vakvereniging IBPSA – Nederland + Vlaanderen (IBPSA-NVL).

IBPSA-NVL is een regionale afdeling van de International Building Performance Simulation Association – IBPSA.

IBPSA-NVL stelt zich ten doel:
– de correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie te bevorderen;
– kennis over gebouwpresentatiesimulatie in de bouwwereld te verspreiden; – het kennisniveau binnen het vakgebied te verhogen.

Daartoe verzorgt IBPSA-NVL onder andere deze website, nieuwsbrieven, themanummers in diverse vak- bladen en organiseert symposia, excursies en thema-bijeenkomsten.
IBPSA-NVL bestaat uit persoonlijke leden en wordt ondersteund door sponsororganisaties. Persoonlijke leden van de geassocieerde vakverenigingen mogen lid worden van IBPSA-NVL zonder hiervoor contri- butie verschuldigd te zijn.

Door zich te associëren vergroten deze vakverenigingen in zeer belangrijke mate voor hun leden de (inter)nationale netwerkmogelijkheid en kennisuitwisseling op het gebied van gebouwprestatiesimulatie.

IBPSA-NVL heeft een zelfstandig bestuur, bestaande uit:

  • Dirk Saelens, KU Leuven (voorzitter)
  • Reinier Maas, Actiflow (vice-voorzitter)
  • Roel Loonen, TU Eindhoven (secretaris)
  • Wim Plokker, VABI software (penningmeester)
  • Friedl Decock, Daidalos Peutz
  • Wim Boydens, Studiebureau Boydens
  • Christian Struck, Saxion hogeschool

IBPSA-NVL wordt gefinancieerd uit winsten op bovengenoemde activiteiten en uit financiële bijdragen van de sponsororganisaties. Sponsororganisaties hebben geen invloed op organisatie, bestuur, werkwijze noch op activiteiten van IBPSA-NVL anders dan middels inbreng door persoonlijke leden.

LinkedIn