2018 – Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud

Op 28 mei organiseerde IBPSA-NVL bij Saxion in Deventer de workshop: “Kwaliteitsborging Simulaties van Gebouwen en Installaties voor Ontwerp en Onderhoud”.

Tijdens een interessante middag belichtten meerdere sprekers de noodzaak en uitdagingen omtrent kwaliteitsbewaking en verantwoordelijkheden bij het gebruik gebouwsimulatie vanuit verschillende praktische invalshoeken. Ter afsluiting werd er in groepen informatie en standpunten uitgewisseld aan de hand van een vijftal stellingen.

Presentaties:

Stellingen:

  1. Adviesbureaus moeten mee opdraaien voor de te hoge energiefactuur als blijkt dat hun concept niet presteert zoals beloofd.
  2. Dankzij de opkomst van BIM en GIS zal de kostprijs voor gebouwsimulaties sterk afnemen en de kwaliteit verbeteren.
  3. Gezien de grote verschillen tussen berekend en gemeten gebouwprestatie is een instantie nodig om berekeningsmethodes en resultaten op toepasbaarheid (kwaliteit) te toetsen voordat de bouwvergunning verleend wordt.
  4. De kwaliteit van simulaties is lastig te controleren, een keurmerk voor Adviesbureaus zou een voldoende niveau moeten garanderen.
  5. De kwaliteit van de simulaties hangt af van de simulatieomgeving, maar vaak geldt de regel: garbage in = garbage out.
LinkedIn