Menu:

Aankondiging: Winnaar IBPSA-NVL Best Thesis Award

12-02-2017
Leeftijd: 71 days

De IBPSA-NVL Best Thesis Award is een jaarlijks initiatief waarbij een eindwerk of afstudeerwerk dat een wezenlijke bijdrage levert aan het uitbreiden van de kennis in het gebied van de gebouwsimulatie, of een voorbeeldige aanwending van gebouwsimulatie inhoudt, in de prijzen valt. De prijs bestaat uit een geldsom van 500 €. Door deze prijs wil IBPSA-NVL het belang benadrukken van een goede kennis en toepassing van gebouwprestatiesimulatie.

Voor het academiejaar 2015-2016 werden 2 eindwerken genomineerd voor de IBPSA-NVL Best Thesis Award:

  • ·         Nick Vlaun, Optimizing the acoustic properties of open plan workspaces using parametric models, TU Delft, promotoren dr.ir. M.J. Tenpierik, dr. M. Turrin, prof.dr.ir. A.A.J.F Van Den Dobbelsteen
  • ·         Annelies Vandermeulen, Luckas Vandeplas, Floor heating in residential buildings: optimisation towards different objectives in a smart grid context, KU Leuven, promotor: prof.dr.ir. Lieve Helsen

 De jury was het erover eens dat ondanks het lage aantal genomineerden, de kwaliteit van beide werken dit jaar zeer hoog was. Na beraadslaging heeft de jury beslist dat de laureaat van de derde IBPSA-NVL Best Thesis Award Nick Vlaun is geworden met zijn afstudeerwerk “Optimizing the acoustic properties of open plan workspaces using parametric models” dat succesvol ingediend werd aan de TU Delft. De IBPSA-NVL Best Thesis Award 2016 wordt uitgereikt tijdens de volgende IBPSA-NVL Algemene Leden Vergadering die voor de gelegenheid in Delft zal doorgaan. Datum en exacte locatie van dit event worden later bekend gemaakt.

 In zijn afstudeerwerk heeft Nick Vlaun een geometrisch akoestisch simulatiemodel ontwikkeld in de parametrische Grasshopper-omgeving. De jury vond het onderzoek uitermate relevant en inspelend op reële vragen binnen de ontwerpwereld. De jury was bovendien vooral onder de indruk van het innovatieve karakter van het werk waarbij de koppeling met parametrische ontwerpprogramma’s er ook voor zorgt dat de ontwikkelde vereenvoudigde simulatietechnieken ook in de praktijk kunnen ingezet worden. Het werk heeft bovendien geleid tot een publicatie voor het simAUD 2016 congres.


< Uitreiking IBPSA-NVL Best Thesis Award 2015