Menu:

Informatie over simulatie

Voorspelling versus werkelijkheid

Zoveel modellen, zoveel software en toch blijkt keer op keer dat het voorspelde energiegebruik niet overeenkomt met de realiteit. Hoe komt dat? In een rondetafel-gesprek aan de TU Eindhoven gingen onlangs specialisten uit verschillende disciplines met elkaar in discussie over dit onderwerp. De belangrijkste standpunten uit dit gesprek zijn hier terug te lezen.

Newsletter van IBPSA Internationaal

IBPSA Internationaal geeft enkele malen per jaar een uitgebreide nieuwsbrief. Hierin staan nieuwtjes over het reilen en zeilen van IBPSA en haar regionale afdelingen, maar ook papers over simulatie.

U vindt de nieuwsbrief op de website van IBPSA: http://www.ibpsa.org/m_newsletter.asp.

BEMBOOK

Het Building Energy Modeling book (BEMBOOK) is een door IBPSA-USA onderhouden wiki met daarin veel state-of-the-art informatie over de achtergrond en toepassing van gebouwsimulatie. Het BEMBOOK geeft onder andere een uitgebreid overzicht van veelgebruikte begrippen en biedt handige tips en doorverwijzingen voor het gebruik van gebouwsimulatie in de praktijk.

Journal of Building Performance Simulation

Journal of Building Performance Simulation (JBPS) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de International Building Performance Simulation Association (IBPSA). JBPS is een internationaal peer-reviewed journal, en publiceert enkel artikelen van die hoogste kwaliteit waarbij gelet wordt op originaliteit, methodologische kwaliteit en significantie voor de internationale gemeenschap.

De brede scope van JBPS omvat onderzoek, technologie- en softwareontwikkeling op het gebied van modelleren en simuleren van gebouwprestaties, alsmede de toepassing ervan voor ondersteuning van ontwerp en beheer in de gebouwde omgeving. Leden van IBPSA-NVL kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief abonnee worden van Journal of Building Performance Simulation: http://www.tandfonline.com/action/pricing?journalCode=tbps20.

Building performance simulation for design and operation

Een uniek en compleet overzicht van gebouwsimulatie met de demonstratie van toepassingen in de context van de verschillende bouwfases.

Het boek Building performance simulation for design and operation begint met een introductie van de basisconcepten van gebouwsimulatie, gevolgd door een discussie over de rol van simulatie in prestatiegestuurd ontwerpen en regelen van gebouwen en installaties. Dit vormt de basis voor meer diepgaande verhandelingen over gebouwprestatiesimulatie met betrekking tot: energievraag, kwaliteit van het binnenmilieu (inclusief warmte-, licht-, lucht- en vochtverschijnselen), installatietechniek, duurzame energie, stadsniveau, gebouwbeheer, en een blik op de toekomst.

De editors zijn Jan Hensen (TU Eindhoven) en Roberto Lamberts (UFSC, Brazilië), en het boek is tot stand gekomen in samenwerking met IBPSA International, en met medewerking van 21 co-auteurs.

Simupedia

De Duitse tak van IBPSA, IBPSA-Germany, ontwikkelt een Wiki over gebouwsimulatie. Het initiatief is qua opzet hetzelfde als de online encyclopedie Wikipedia, maar beperkt zich tot gebouwsimulatie.

U vindt Simupedia op http://www.ibpsa-germany.org/index.php/Simupedia. De site is Duitstalig, maar bevat ook Engelstalige bijdragen.

Hier worden meer dan 280 energie gerelateerde software programma's besproken met de focus op het gebruik van herbruikbare energie, efficientie en duurzaamheid in gebouwen.

Energie Diagnose Referentie (EDR)

Bij energieadvisering in gebouwen worden inzichten en vermoedens ondersteund met berekeningen. Voor deze berekeningen kan gebruik gemaakt worden van rekenmethoden, variërend van eenvoudig tot complex en gedetailleerd.

Energie Diagnose Referentie (EDR) bevat testen om te controleren of de berekeningen voldoen en alle relevante energiestromen in kaart brengen.

De EDR is gepubliceerd als ISSO Publicatie 54.

BESTEST

De BESTEST is een internationaal geaccepteerde methode om gebouwsimulatiesoftware op energiegebied te testen en te diagnosticeren. De methode controleert via diverse testen of de software rekening houdt alle belangrijke bouwfysische aspecten.

De oorspronkelijke BESTEST controleerde alleen de gebouwbehoefte. De later verschenen HVAC-BESTEST controleert ook de rekenregels met betrekking tot de klimaatinstallatie en de bijbehorende regelingen.