Menu:

Over ons

Geïnteresseerden en belanghebbenden in gebouw- en installatiesimulatie in Nederland en Vlaanderen zijn verenigd in de belangen- en vakvereniging IBPSA - Nederland + Vlaanderen (IBPSA-NVL).

IBPSA-NVL is een regionale afdeling van de International Building Performance Simulation Association - IBPSA.

IBPSA-NVL stelt zich ten doel:

  • de correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie te bevorderen;
  • kennis over gebouwprestatiesimulatie in de bouwwereld te verspreiden;
  • het kennisniveau binnen het vakgebied te verhogen.

Daartoe verzorgt IBPSA-NVL onder andere deze website, nieuwsbrieven, themanummers in diverse vakbladen en organiseert symposia, excursies en thema-bijeenkomsten.

IBPSA-NVL bestaat uit persoonlijke leden en wordt ondersteund door sponsororganisaties. Persoonlijke leden van geassocieerde vakverenigingen mogen lid worden van IBPSA-NVL zonder hiervoor contributie verschuldigd te zijn.

Door zich te associëren vergroten deze vakverenigingen in zeer belangrijke mate voor hun leden de (inter)nationale netwerkmogelijkheden en kennisuitwisseling op het gebied van gebouwprestatiesimulatie.

IBPSA-NVL heeft een zelfstandig bestuur.

IBPSA-NVL wordt gefinancieerd uit winsten op bovengenoemde activiteiten en uit financiële bijdragen van de sponsororganisaties. Sponsororganisaties hebben geen invloed op organisatie, bestuur, werkwijze noch op activiteiten van IBPSA-NVL anders dan middels inbreng door persoonlijke leden.